AVSALTNINGEN GÅR FÖR FULLT

2016-06-09

Förutom två brunnar producerar även avsaltningsanläggning vatten. Vi skulle inte klara av att leverera dricksvatten i tillräcklig mängd till hela Bullandö och utan en fungerande avsaltningsanläggning får vi stora problem. Och utan dricksvatten fungerar inte livet så bra…