BULLANDÖ MARINA KROSSAR

2016-07-07

Sprängningsarbetet för det nya markområdet för uppställning av båtar är klart och för närvarande pågår krossning av berget. Stenkrossen och arbetena kommer att ta paus i några veckor från och med kl 11:30 fredag 8/7. Dock kommer efterkrossning att göras under måndagen 11/7 för att kunna slutföra grusning av vägar i grannområdet.

Grus från vår sprängning kommer även att spridas på vägarna på Bullandö. Priset blir pga de korta transporterna väldigt bra för bl a Bullandö och andra samfällighetsföreningar.

Vi ledsna för de störningar som sprängnings- och krossningsarbetet har orsakat närboende, och speciellt när det nu är semestertider. Men arbetet kan tyvärr bara utföras under tiden efter att båtarna på land har sjösatts. Enligt entreprenören återstår inte många dagars krossning efter semesterpausen. Tidsplanen var att sprängnings- och krossningsarbetet skulle varit klart nu och det är förstås väldigt olyckligt att vi ligger efter någon vecka.