BRYGGVATTNET AVSTÄNGT PGA VATTENBRIST

2016-07-22

Vi har tyvärr tillfälligt tvingats stänga av vattnet på bryggorna pga vattenbrist. Tankbil har idag fyllt på bassängen i Vattenverket med dricksvatten. Dygnsförbrukningen är nu ca 155 kbm och vi producerar f n 145 kbm vatten/dygn.

Vi ber alla vara rädda om vårt dricksvatten, så väl båtägare som fastighetsägare på Bullandö. Vattning av gräsmattor mm är av förklarliga skäl inte tillåtet och som vanligt är inte heller tvättning av båtar tillåtet.