FORTSATT KROSSNING PÅ BULLANDÖ MARINA

2016-07-31

Nu fortsätter krossningen av resterande sprängsten. Grovkrossning måndag och finkrossning på tisdag. När allt är klart har vi en fin ny yta på ca 1700 kvm för vinteruppläggning av ca 40 båtar. Dessutom lägger vi upp en stor hög med grus för underhåll av befintliga båtuppställningsytor.