ASFALTERING PÅ BULLANDÖ MARINA

2016-09-01

Just nu lägger vi ca 950 kvm asfalt på marinan. Vi asfalterar hela vägen till rampen och till mastkran 3, breddar vägen förbi båthallen, vid kaj 6:s spolplatta och justeringar på några andra ställen.