VATTENLÄCKAGE PÅ BULLANDÖ

2017-01-12

Vi har nu årets första vattenläckage på Bullandö. Det läcker ut dryga 60 kbm/dygn, vilket är kämpigt för vårt vattenverk och de få brunnar som finns kvar. Vi har hittat en läcka p g a frysning vid en nybygge, se bild, men det återstår en eller fler läckor.
Vi har fått flera samtal om att fastighetsägare har haft frysproppar, vilket man inte ska ha i ett hus. Temperaturen har varit som lägst -15 grader den 6/1. Som vi har påpekat tidigare, måste man ha tillräcklig underhållsvärme i huset. Sönderfrysningar upptäcks när is tinar när det blir plusgrader…

För att hitta resterande läcka eller läckor stänger vi nu av ledningsnätet sektionsvis, i första hand under dagtid. Tyvärr blev det stopp i jobbet p g a att stången till en avstängningsventil hade blivit sönderkörd i samband med slagning av diken. Denna är nu efter uppgrävning utbytt.

Läcksökningen kommer innebära att fastigheter kommer att vara utan vatten kortare perioder.