TIDIG SJÖSÄTTNING PÅ BULLANDÖ MARINA

2017-02-03

I denna vecka har vi sjösatt två båtar i det kalla och isfyllda vattnet. Ibland är det bråttom…

Ordinarie sjösättning börjar 18 april, d v s direkt efter påsk.

SJÖSÄTTNINGSPERIODERNA 2017
Tidig     18/4 – 26/4
Mellan   2/5 – 11/5
Sen       29/5 – 2/6