SKRAPA SLIPA ANSLUTEN TILL DAMMSUGARE

2017-03-29

Vi påminner om att enligt våra miljöregler ska slipning och skrapning av båtbottnar göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. För detta krävs att man använder skrapa och slipmaskin med dammsugare.
Detta är effektivt och till slipmaskin bör man använda nätslippapper, vilket blir ännu effektivare.

Här används skrapa ansluten till en dammsugare.

Slip- och skraprester betraktas som farligt avfall och ska deponeras i behållare för färgrester i marinans miljöstation.