BRYGGVATTNET TF AVSTÄNGT PGA VATTENBRIST!

2017-08-04

Dricksvattnet till bryggorna är nu påsläppt efter att vi har fått påfyllning i Vattenverket med 36 kbm dricksvatten från tankbil. Uttaget av vatten är fortfarande stort, över 100 kbm/dygn, och efter denna helg brukar det normalt minska, då många börjar jobba igen. Får vi dessutom regn dämpar det också uttaget i fritidsbostadsområdet på Bullandö.

Tyvärr har vi problem med båtar som kommer utifrån och tjuvtankar sina båtar. Dessutom finns det båtägare som tvättar sina båtar med vårt dricksvatten, trots information om detta inte är tillåtet! Även fastighetsägare använder vattnet till högtryckstvätt av altaner mm, trots att även de har fått information om vattenbrist.