MÄTNING TBT BÅTBOTTNAR PÅ BULLANDÖ MARINA

2018-02-02

Vi har nu med en XRF-mätare mätt båtbottnar på äldre båtar upp till årsmodell 1993 för att se om det finns TBT (tribultyltenn). Av totalt 1315 vinterupplagda båtar, mättes 821 äldre båtar. På 241 av dessa äldre båtar (29 %) uppmättes TBT på båtbottnarna.

1989 blev det förbjudet att använda färg innehållande TBT och 2008 totalförbjöds TBT. Kommunen har ställt krav på oss som verksamhetsutövare om att båtar som har TBT ska detta avlägsnas och med en målsättning att alla båtar på Bullandö Marina ska vara TBT-fria 2020.

Vi kommer att informera berörda båtägare om resultatet och krav om sanering etc.