NY SOPHANTERING PÅ BULLANDÖ MARINA

2018-05-05

Sopmottagningen är nu centraliserad. Vi har bytt ut alla de 10 st sopcontainrarna mot en sopkomprimator där sopor från båtarna kan slängas i. Komprimatorn (rödmålad) är placerad vid miljöstationen, vilket för många innebär längre avstånd för att bli av med soporna, men nu är mottagning av allt avfall på ett och samma ställe. Komprimatorn tar emot motsvarande mängd som de 10 st containrarna.

Det finns två sopinkast – ett på varje sida. Se till att luckan är stängd ordentligt efter användning så att komprimatorn kan göras sitt jobb. När det blir tillräckligt mycket avfall i inkastdelen, startar komprimatorn. Om luckan inte är stängd startar inte komprimatorn då finns en säkerhetsbrytare på sopinkastluckorna.

Vi är ledsna för att det kan bli lite svårt och ovant att inte kunna slänga soporna på den plats “som jag alltid har gjort”, men nu kommer det totalt sett bli renare och snyggare utan ofräscha sopcontainrar.

Under högsäsongen kommer komprimatorn att transporteras till Högdalen för tömning är borta fredagar kl 6-9. Då kommer det att finnas ett kärl för de som “inte kan hålla sig”.

Den stora och ökande mängden av krymplast som vi får ta hand om efter avtäckning av båtarna, blir stora volymer som vi tippar i stora t f hyrda containrar. Viker man ihop krymplasten tar det betydligt mindre plats. Miljömässigt kan man fråga sig hur bra det är och de företag som täcker båtarna måste även ta hand om krymplasten efter avtäckning, som Brohäll Marin gör.

Vi vill påminna om att mottagning av sopor/hushållsavfall och farligt avfall endast får användas av våra båtägare som hyr båtplast på marinan. Vi har problem med allt avfall som olovligen lämnas av fastighetsägare m fl. Förutom att husägare slänger sina hushållssopor, märks det särskilt i miljöstationen för farligt avfall där det ibland bågnar av med burkar för husfärg, småbatterier av olika slag, köksredskap, dammsugare och diverse skrot.

Återvinningsstationen, dvs de gröna behållarna för glas, tidningar, plast, plåt, kartong “sköts” av kommunen är till för alla. Det är förstås både på gott och ont att ha den på marinan, men möjligen kan sluta med att återvinningsstationen måste flyttas till en bättre och mer central plats för fritidshusområdena som den är tänkt för. “Ingen vill ha den, men alla vill använda den”…