BÅTUPPTAGNING PÅ BULLANDÖ MARINA

2018-10-08

På Bullandö Marina är det full vinteruppläggning av båtar. Hittills, 5/10, har vi fått upp 480 båtar, så det är “bara” drygt 800 båtar till som ska upp.
Veckorna 41, 42, 43 är fullbokade.

Denna båt ställs upp på en presenning då botten ska renskrapas pga förekomst av TBT.

Det är många båtar som har beställt renskrapning/sanering av botten på sina båtar efter indikationsmätningen av förekomst av TBT. Innan saneringsarbetet påbörjas kommer hela underdelen att täckas in för att skydda utläckage av färgrester.