Sjösättningsperioder fastställda!

2019-03-14

Sjösättningsperioder 2019 är nu klara enligt följande:

TIDIG SJÖSÄTTNING: 17 – 30 APRIL
MELLAN SJÖSÄTTNING: 2 – 16 MAJ
SEN SJÖSÄTTNING: 23 – 30 MAJ

Observera att detta EJ är er sjösättningstid utan enbart sjösättningsperiod. Er individuella sjösättningstid kommuniceras senast 4 veckor innan.
Nu hoppas vi på att isen ger med sig i tid…

Väl mött!