Tomtägare ombeds kontrollera vattenkranar etc

2021-01-04

Just nu är det högre utflöde än normalt från vårt vattenverk. Vi misstänker en läcka och ber alla tomtägare att kontrollera i sina hus så att ingen kran eller dylikt står och läcker.