Sommarplatser 2022

2022-02-10

Vi har nu fyllt upp marinan inför våren och alla platser är uthyrda. Det betyder att det sannolikt inte kommer att kunna erbjudas en plats på marinan till sommaren. Vi skriver sannolikt då det alltid brukar komma in lite uppsägningar under våren/ försommaren men de brukar inte vara så många. När en plats blir ledig så kommer den med längst kötid att erbjudas platsen först, innan frågan går vidare. En förutsättning för att få frågan är såklart att den båt man köar med passar in på den lediga platsen.

Vi får ofta frågan om hur lång kötid det är för olika båtar och det är såklart väldigt svårt att svara på då det hela hänger på hur många som säger upp sig och det är svårt att sia om men sett i ett historiks perspektiv så har det varit ungefär så här:

Båtar upp till 2,5m i bredd, cirka 1-2 års kötid.

Båtar från 2,5m till 3,0m i bredd 2-4 års kötid

Båtar från 3,0 till 3,5m i bredd 4-5 års kötid

Båtar från 3,5 och uppåt är mer än 5 års kötid (bredare båt tar längre tid)

Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon exakt sanning utan ungefärliga tider vilka har ändrats från år till år.