Förtydligande av P-avgift

2022-06-21

Vi har under dagen förtydligat vår P-taxa som gäller på hela marinan. Den har tidigare enbart stått på hemsidan och då av naturliga skäl inte varit så synlig.

P-avgiften gäller alla besökare som ej har båtplatsavtal med oss (där ingår en parkeringsplats i avtalet).

Vi har bland annat märkt att många externa besökare kommer ut och “dumpar” sina bilar här och står här över sommaren. Dessa tillsammans med många övriga glada gäster har gjort att parkeringar sommartid har varit kaosartad med bilar på gräsmattor, i diken och på kajer.

Vi har därför gjort följande åtgärder:
– Förtydligat bestämmelserna för P-avgift ute på planerna med en tydlig P-taxa för externa besökare.
– Avgränsat gräsmattor med staket så inte bilar ställer sig på dem.
– Tillverkat fler P-bockar för att kunna förtydliga var P-platserna är.

För att upplysa ägaren att bilen står felparkerad kommer vår personal att “lappa” bilar men en vänlig uppmaning att parkera rätt nästa gång. Det finns alltid parkeringsplatser längre upp mot infarten till marinan!

Hjälp oss att få ordning på parkeringarna och ställ bilen på planerna avsedda för bilparkering!
Respektera även 10-minuters- och 30-minutersparkeringarna!

Gällande P-taxa för externa besökare.
Nytt tjusigt staket som ringar in gräsmattan och som (förhoppningsvis) förhindrar bilparkering på gräsmattan.