Bryggvattnet avstängt idag 5/8 p.g.a. vattenbrist.

2022-08-04

Vi beklagar detta men måste göra denna åtgärd för att ha en chans att fylla upp vattennivån. Det är härlig sommar men då går det också åt mer vatten!