Lågt vatten på marinan

2022-09-12

Just nu är det väldigt lågt vatten på marinan så kör försiktigt med era båtar!
Vattenståndet är ca 30 cm under det normala.