BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM


Tillbaka

BOKNING UPPTAGNING PÅ HEMSIDAN
För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka vilken vecka du vill ha båten upptagen. Bokar gör du på bullandomarina.se/för båtägare – Mina sidor

• Ange upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt kryssa för de eventuella tjänster du önskar köpa till. Du får därefter en mailbekräftelse på din bokning.

• Upptagning från och med v 47 innebär ett vintertillägg då snö/is/kyla försvårar vårt arbete.

• Sista upptagning är fredag v 49 och ingen båt får ligga vid bryggplatsen efter det (gäller ej de båtar som ligger i vinterhamn).

HAR DU NY ADRESS, MAIL MM?
Glöm inte att ändra telefonnr, adress, e-mail på min bokningssida!

VINTERTILLÄGG FRÅN VECKA 47

Vid upptagning från vecka 47 utgår vintertillägg. Se vidare under prislistan.