BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM


Tillbaka

BOKNING UPPTAGNING PÅ HEMSIDAN
För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka vilken vecka du vill ha båten upptagen. Detta gör du på “Min bokningssida”. 

Vi har 2021 gjort om bokningsportalen och du måste nu skapa ett nytt konto trots att du redan haft ett tidigare konto.

Ange vilken upptagningsvecka och sjösättningsperiod du önskar. Därutöver kryssar du för de eventuella tjänster du önskar köpa, det gäller även vårarbeten.

HAR DU NY ADRESS, MAIL MM?
Glöm inte att ändra telefonnr, adress, e-mail på min bokningssida!

VINTERTILLÄGG FRÅN VECKA 47

Vid upptagning från vecka 47 utgår vintertillägg. Se vidare under prislistan.