INFORMATION FRÅN HAMNKONTORET


Tillbaka

HAMNMÄRKE
Årets hamnmärke skickas ut med vårnumret av Bullandö News. Hamnmärket är inte längre obligatoriskt men sätt det gärna på båten i alla fall för att visa att båten har bryggplats på marinan!

HAMNKAPTENER
Säsongens hamnkaptener kommer att vara Malla, Lovisa, Erik med gruppchef Olle i spetsen.

BRYGGPLATS
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan plats. Du glömmer väl inte bort att säga till hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med att få plats med alla tillfälligt gästande båtar. Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte får lånas ut! Vi vill också informera om att det är rökförbud på F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar, fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen. Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akterförtöjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled. Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid förtöja för storm!

ELLUTTAG PÅ BRYGGOR
Eluttagen på bryggorna får nyttjas när du är ombord. Om du däremot vill ha sladden i när du inte är där måste ett separat elavtal tecknas.

BASTU- OCH DUSCHAR
Portkod till bastu- och duschhuset finns på hamnkontoret och på ”Min bokningssida”.

SEGELSERVICE
För segelservice och reparation hänvisar vi till Benns/Gransegel vid båthallen.

SUGTÖMNING AV TOA-TANK
Fr o m 1 april 2015 är det lag på septitank i båt ska sugtömmas. Pump-out stationer finns vid sjömacken, kaj 5 och
kaj 6.

LATRINTÖMNING
Tanken för tömning av bärbara latrintankar ligger ovanför L-bryggan vid vägen.

SJÖKORT
På hamnkontoret kan du köpa sjökort över Svenska farvatten och andra publikationer.

JOLLAR
Jollar skall vara uppmärkta och förvaras i jolleställ när den inte förvaras ombord. Omärkta jollar anses övergivna och städas bort.

PARKERING
Parkera bilar på anvisad P-plats. Vi ställer ut bockar allt eftersom båtarna kommer i vattnet.

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET OCH TILLFARTSVÄGEN. Max 20 KM/H.

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare? Se till att brandsläckarna fungerar och är lättåtkomliga ombord ”innan olyckan är framme”!

BRANDSKYDDET
För att minska brandrisken i båten:

  • Använd godkänd jordad elkabel
  • Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda
  • Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!

VID BRAND I BÅTEN:

  • Du ska enligt villkoren ha fungerande brandsläckare lättåtkomlig ombord.
  • Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns, som står utställda på uppläggningsområdet.
  • Under frostfria tiden kan även sjövattenuttagen användas för att bekämpa eld.
  • Vid ett ev. tillbud är det snabbheten på den första insatsen som är avgörande för omfattningen av en brand.

Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter.
Kontakta hamnkapten eller någon annan Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:       112