ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ


Tillbaka

ELUTTAGEN
P g a brandrisken och elförbrukningen är det tyvärr inte tillåtet att inom uppläggningsområdet ansluta värme-element. Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Marinan kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen risk. Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!

Tänk på att de flesta eluttagstolpar har den blå EU-kontakten, vilket vanligtvis kräver en adapter till slipmaskiner mm. På sikt kommer alla uttagen att bytas ut till stolpar med EU-kontakten.

BOTTENTVÄTT
All båtbottentvätt i marinan ska göras på spolplattor och utförs av marinan. Det är inte tillåtet att tvätta båtbottnar på vinteruppställningsplatsen. Innan båten pallas upp inför vintern bottentvättas den av marinan på en av spolplattorna (dock ej vid minusgrader då vattnet i tvättarna fryser).

Vi kommer inte att kunna bottentvätta båtar som har målats med blödande bottenfärg p g a att färgtypen skadar spolplatsernas reningsanläggning, vår närmiljö, personal och maskiner.

En “blödande” bottenfärg har s k upplöslig matrix och en hård färg oupplöslig matrix, vilket framgår av färgtillverkarnas produktblad för resp. färg.

Vid uppställning av båtar som inte målats med godkänd bottenfärg enligt ovan kommer vi, för att skydda marken mot skrap- och sliprester från båtägarens skrap- och slipningsarbete vid borttagande av färgen, placera en enkel presenning under båten. En särskild avgift kommer vid dessa fall att tas ut för presenning och rengöring av lyftband.

VATTENPOSTER PÅ LAND
I vattenposterna på uppläggningsområdena är det sjövatten. De flesta är utrustade med klo- och Gardernakopplingar. Dessvärre har vi problem med att dessa kopplingar stjäls, vilket även gäller slangar.

STÖLDER
Vi har väldigt få stölder på marinan, men det händer tyvärr någon enstaka gång att någon ovälkommen kommer in och som inte kan skilja på mitt och ditt. Det är väldigt tråkigt då det händer och trots att området är inhängnat och bevakat, finns det inga garantier.

Har du en mindre utombordsmotor bör den inte hänga kvar på båten. Förvara den på annan plats. Kontrollera med ditt försäkringsbolag var gränsen för motorstorlek går för att den måste demonteras när båten läggs upp för vintern.

BO I BÅT PÅ LAND
Det är inte tillåtet att bo ombord på upplagd båt (båt på land) pga brandrisk.

BLÄSTRING
P g a miljöskäl och hänsynstagande till omkringliggande båtar är det inte tillåtet att blästra båten på marinan.

BÅTBATTERIER
Batterier får man av miljöskäl inte använda som tyngder till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna ut på marken! Tänk på miljön!

Gamla batterier ställs i batteribehållare i miljöstationen för farligt avfall vid reningsverket/wc mitt på plan, tack!