PALLNINGSFÖRESKRIFTER


Tillbaka
PALLNINGSFÖRESKRIFTER OCH TÄCKUTRYMME
Pallningens utformning och tillämpning
Vaggan ska vara dimensionerad så att den kan lyftas även i vaggans stöttor och korsstag med pallgafflar. Kölstege eller mittbalk ska vara fastskruvade i vaggans bottenram. Klen, rutten eller dåligt konstruerad pallning som förstörs i hanteringen ersätts inte och båten pallas istället av i hyrpallning.

Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad i förhållande till båtens längdriktning på vaggans kölstege eller mittbalk.

En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas 1–2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal, max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel.

Om kölbrädor, justerbitar eller säkringsbrädor behövs till egen pallning, ska detta finnas. Glöm inte att kontrollera konditionen på virke, bultar och spik.

Pallningstid
Tiden för oss från det att båten hänger över uppställnings-platsen tills vi kan släppa lyftbanden på den färdigpallade båten beräknas till 10 min.

Om avpallningen tar längre tid än de beräknade 10 minuterna pga att:

  • pallningen inte är anpassad till båten,
  • pallningen inte är komplett och i god kondition med justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande väl smorda,
  • pallningen är i dålig kondition eller har en konstruktion som förorsakar försening,
  • vi inte hittar pallningen pga att den inte är utmärkt ordentligt eller information om pallningsområde inte har lämnats till hamnkapten och vi behöver lägga ner extra söktid,

debiterar vi extra pallningstid per påbörjad 10 min period.

Glöm inte att kontrollera pallningen, även hyrpallning, under vintern!

Ohanterlig pallning
Pallning som enligt vår bedömning är klumpig, tung och svårhanterlig debiteras extra. På grund av hanteringssvårigheter med vagnar, kan dessa inte godkännas.

Oacceptabel pallning
Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen inte kan godtas av oss i samband med båtupptagningen, förbehåller vi oss rätten att, utan att först kontakta båtägaren, hyra ut lämplig pallning enligt vår prislista.

Skruvstöttor (1-benta) får p g a olycksrisken inte användas.

Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ Seaquip, får man absolut inte fästa presenningar i stöttorna eller i säkringskättingar!

Felplacerad båt
Om båten inte kommer rätt i pallningen och detta beror på att pallningen inte är ordentligt och tydligt märkt, att stöttorna är fastrostade eller att ”hus” inte är utmärkt, justerar vi inte båtens placering utan kostnad. Justerkostnad (om vi kommer åt båten) = kostnad för ett båtlyft.
TÄCKUTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar vi hänsyn till att täckningen kan gå max 25 cm utanför relingslisten runt om för resp. båt.
Om båten har täckning som tar större plats, ”HUS”, måste detta anges i ”beställning av tjänster” och märkas ut på båten enligt anvisningar.

Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till A-ställning då vi kilar in båtarnas förar mellan båtarna.