PRISLISTA HÖST


Tillbaka

PRISER OCH AVGIFTER I SAMBAND MED HÖSTUPPTAGNINGEN 2018

Vinteruppläggning före 1 september 300:-
Båt som inte har demonterat mantåg, bom
300:-
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj <4 ton
550:-
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj >4 ton
625:-
Vinterplats i uppvärmd hall. Tillägg/kvm inkl transport.
605:-
Vinterplats i kall pvc-hall. Tillägg/kvm inkl. transport.
Begränsat antal platser och fullservicebåtar har förtur.
Kontakta marinan om plats hall.
250:-
Extra täckutrymme: tillägg längd × bredd enligt prislistan för båtplats vinter.

VINTERTILLÄGG
Upptagning fr o m vecka 46 < 4 ton 500:-
Upptagning fr o m vecka 46 > 4 ton 800:-
PALLNINGSAVGIFTER
Båtpallning med sådan konstruktion att pallningstiden blir mer än 10 min: per påbörjad 10 min
250:-
Söktid av dåligt eller ej utmärkt pallning: per 10 min period
250:-
UPPTAGNING MED MAST
Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 380:-
Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 635:-
BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck)
Båtbottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran
Tillägg för kraftigt beväxt botten 10:-/kvm
Extra avgift pga ej godkänd bottenfärg vid bottentvätt 25:-/kvm

Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader

BÅTPALLNING SEGELBÅT
Tyresövaggan
Typ
Längd
Båtlängd
Båtvikt
Djup

Pris

I 2,5 m <8 m 7 ton 0,9-1,6 11.840:-
I 3,0 m 8-12 m 7 ton 0,9-1,6 12.225:-
I 4,0 m 10-12 m 7 ton 0,9-1,6 12.990:-
II 3,0 m 8-12 m 7 ton 1,4-1,9 14.050:-
II 4,0 m 10-12 m 7 ton 1,4-1,9 14.890:-
IV 4,0 m 10-13 m 10 ton 1,15-2,45 22.150:-
Vaggans längd skall vara ca 1/3 av båtens längd.
Priserna avser målad stålvagga inklusive transport, montering, kölklossar, klar under båt.


Seaquipstöttan
Typ
Höjd (min-max)
Djup
Pris/st
Hyra/st
SB 3
91-137 cm
-1,25
435:-
SB 2
127-173 cm
-1,60
440:-
SB 1
170-216 cm
-1,90
450:-
SB 0
206-251 cm
>1,90
485:-

Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot 31-39 fot 40 fot och längre
4 stöttor 6 stöttor 8 stöttor
Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre antal stöttor än vad som anges ovan.
BÅTPALLNING MOTORBÅT
Tyresöbocken
Typ
Bredd
Maxlast/st
Pris/st
Hyra/st
1500
2,0 m
1500 kg
3.920:-
490:-
III
2,0 m
2000 kg
Endast uthyrn.
490:-
I
2,5m
5000 kg
5.115:-
750:-
Beroende på motorbåtens viktfördelning använder man ofta kraftigare bock i aktern, då största vikten ligger akterut.
Priserna avser bock målad i stål. Typ III har tvärbalk av trä, 70×200 eller plåt. Typ I och V finns i flera bredder.