UPPSÄGNING BÅTPLATSAVTAL


Tillbaka

UPPSÄGNING BÅTPLATSAVTAL
Enligt villkoren i vårt mellanvarande båtplatsavtal kan det sägas upp – skriftligt – senast den 1 augusti respektive 1 februari inför kommande vinter- respektive sommarsäsong. Uppsägning kan göras genom mail eller brev och regleras enligt avtal. Maila in uppsägningen till: kundservice@bullandomarina.se

UTDRAG UR AVTALSVILLKOREN:
2. AVTALSTID
Avtalet gäller från dagen för undertecknandet och tills vidare. Part kan skriftligen säga upp detta avtal senast den 1 februari för påföljande sommarsäsong och senast den 1 augusti för
påföljande vintersäsong. Om Båtägaren inte i tid säger upp avtalet för påföljande sommar- eller vintersäsong ska denne
erlägga en särskild annulleringsavgift. Annulleringsavgiften ska beräknas enligt särskild annulleringstrappa som vid var
tid publiceras på Marinans webbplats.

Annulleringstrappa sommarplats för uppsägning efter 1 februari:
– 2 februari till 1 mars: 50 % av sommaravgiften återbetalas
– 2 mars till 30 april: 25% av sommaravgiften återbetalas
– Från 1 maj: Ingen återbetalning

Annulleringstrappa vinterplats för uppsägning efter 1 augusti:
– 2 augusti till 1 september: 50 % av vinteravgiften återbetalas.
– Från 2 september: Ingen återbetalning