UPPTAGNING MED MAST


Tillbaka

UPPTAGNING MED MAST

Om du väljer att ta upp båten med masten på, tillkommer en avgift enligt prislistan.

Båten lyfts vanligtvis med truckens båda gafflar akter om masten. P g a skaderisk måste bommen och ev. backstag (förutom mantåg, lazyjacks och sprayhood) tas bort. Bommen läggs lämpligen i ruffen.

På båtar med genomgående mast kan regnvatten komma in genom masten och båten behöver därför kontrolleras under vintern så att det inte står för mycket vatten i kölsvinet. Det är också bra att lägga några absorbenter i kölsvinet.

Kontrollera för säkerhets skull villkoren i din båtförsäkring om vinterförvaring av båten med masten på.

Om du väljer att vinterslacka på vanten något varv, får du inte glömma att säkra vantskruvarna. Glöm inte att spänna ut fallen för att minska ljudet från fallen som annars slår mot masten när det blåser.

För att täcka båten kan man använda sig av både bom och spinnakerbom eller vanlig täckställning.