VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD


Tillbaka

SJÖSÄTTNINGSTIDER 

Val av sjösättningsperiod:

Tidig: omkring slutet april
Mellan: omkring 1–15 maj
Sen: omkring 20–30 maj

”Omkring” innebär att resp. period kan börja tidigare eller senare, beroende på vädersituationen. Fr o m vecka 45 är val av sjösättningsperiod begränsad. Material för märkning av båtar och pallning finns på hamnkontoret.

Fr o m vecka 45 är valet av sjösättningsperiod begränsad oavsett när bokningen görs. Uppläggningsområden för Sen sjösättningstid är normalt fullbelagda vecka 45.
Vecka 43 är senast upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösättningsperiod

SJÖSÄTTNING VALD SJÖSÄTTNINGSPERIOD
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad till den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten. Marinan anger på hemsidan en månad innan vald sjösättningsperiod, dag och klockslag när båten ska sjösättas.
Båt som inte är klar debiteras flyttnings/extra sjösättningskostnad.