BÅTPLATS


BÅTPLATSER

På Bullandö Marina finns plats för ca 1400 båtar i sjön med uppläggningsplatser året runt. Vi försöker upprätthålla säkerheten genom att området är inhägnat med nattstängd infartsgrind. Dessutom bevakas anläggningen/området av väktare på nätterna, men området är stort och med många båtar och det finns tyvärr inga garantier för att stöld inte kan begås.

BRYGGPLATSER

De flesta bryggplatser ligger skyddade och har bommar – enkla eller gångbara, men även ett fåtal akterförtöjning med boj på några få bryggplatser. Det finns också ett begränsat antal långskeppsförtöjningar.

Färskvatten finns på alla bryggor och el på de flesta.

Här finns all hjälp, service och utrustning du kan tänkas behöva för din båt och din vistelse i marinan. Läs mer under rubriken ”Utbud/Service

VINTERUPPLÄGGNING

När vintern närmar sig bokar du vilken vecka du vill att vi tar upp din båt på land och du väljer om du själv ska medverka vid upptagningen eller inte. Du väljer också om du vill ha masten på eller inte. Mastkranar och mastskjul finns för egen av- och påmastning. Har du inte egen båtpallning (vagga, stöttor, bockar), kan detta hyras eller köpas av oss.

El- och sjövattenuttag finns på uppläggningsområdet för normal vårrustning av båten. Pga brandrisk mm får inte värmefläkt får användas ombord.
Tvätt och annan service kan beställas i samband med bokning av upptagningsvecka.

Mer information om detta finns under ”För båtägare”.

INOMHUSFÖRVARING

Uppvärmd hall finns för inomhusförvaring av båtar. S k fullservicebåtar har förtur att hyra plats i hallen. Detta för att båtserviceverksamheten ska kunna utföra arbeten på dessa båtar under den kalla årstiden, när man inte kan arbeta med båtarna utomhus.

Vi har även en kallhall, pvc-hall, för inomhusförvaring av båtar.

BOENDE I BÅT PÅ LAND

Det är förbjudet att bo ombord på upplagd båt (båt på land) pga brandrisk mm.

SJÖSÄTTNING

I samband med bokning upptagningsvecka väljer du även period för sjösättning – slutet av april, början/mitten av maj eller slutet av maj. Kan du inte vara med vid sjösättningen bogserar vi mot ett tillägg båten till sin bryggplats eller tillfällig plats.