Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 3.3 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 0 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 0 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 417 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 417 W/m²