Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Partly cloudy with little temperature change.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 4.4 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 5 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 30 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 95 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 1113 W/m²