Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly clear and cooler.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 0.6 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 0 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 441 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 633 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 633 W/m²