Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly clear with little temperature change.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 5.0 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 0 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 689 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 788 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 788 W/m²