Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours Windy.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 9.4 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 0 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 281 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 485 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 965 W/m²