Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly clear and warmer.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 10.6 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 5 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 5 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 1034 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 1034 W/m²