Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur --- ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 5 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 5 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 223 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 223 W/m²