Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Partly cloudy with little temperature change.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 1.1 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 165 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 341 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 399 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 399 W/m²